Bộ sưu tập gạch giả gỗ Trung Quốc cao cấp

gạch giả gỗ 20x1m, gạch giả gỗ 15×90, gạch giả gỗ 15×80 , gạch giả gỗ xương cá, gạch giả gỗ 20×120